Informačné centrum

Autor: admin
Publikované: 11/12/14

Brief: Vytvoriť vizuálnu komunikáciu, tlačové materiály a web stránku pre Európske informačné centrum v Trenčíne.

Riešenie: Zobraziť Európske informačné centrum ako dostupnú a priateľskú inštitúciu s vyžitím pestrých vizuálov a hravej grafiky.

Informačné centrum
Informačné centrum pôsobí ako sprostredkovateľ medzi Európskou úniou a jej občanmi. Úlohou centra je poskytovať na miestnej a regionálnej úrovni informácie a poradenstvo o politikách EÚ, podporovať diskusiu o EÚ a poskytovať spätnú väzbu inštitúciám Európskej únie.