MPplast

Autor: admin
Publikované: 11/2/11

Brief: Vytvoriť web stránku a redesign loga pre etablovanú spoločnosť, výrobcu plastových okien a dverí.

Riešenie: Zámerom bolo vytvoriť elegantne minimalistické webstránky a logo, ktoré podtrhujú hodnoty spoločnosti ako vyrobcu kvalitných okien a dverí s dorazom na detail a funkčnosť produktu. Využitím minimalistickej farebnej schémy, jednoduchého layout a navigácie odkomunikovať tieto hodnoty.
www.mpplast.sk