Universal media corporation

Autor: admin
Publikované: 10/9/12

Brief: Redesign vizuálnej komunikácie, loga a  tlačovych materiálov.

Riešenie: Zameraním sa na elimináciu pôvodných rušivých elemementov značky, vytvoriť jednotný celok vizuálnej komunikácie a upevnenie značky UMC.


Universal Media Corporation

Cieľom spoločnosti Universal Media Corporation /Slovakia/ s.r.o. je stať sa vedúcou spoločnosťou v Európe, poskytujúcou široký rozsah výrobných, montážnych a logistických služieb v oblasti produktov spotrebnej elektroniky, prevažne vlastných privátnych značiek, v kombinácii vysokej kvality a nízkej ceny.